§ 1 Definicje

 1. Sklep – system informatyczny, internetowy pod adresem https://pictic.pl umożliwiający wybór parametrów Dzieła i zamówienie go u Wykonawcy przez Zamawiającego.
 2. Partner – oznacza uczestnika zarejestrowanego w Programie.
 3. Klient – oznacza podmiot, który na skutek działań Partnera przystąpił do korzystania ze Sklepu.
 4. Program – program partnerski służy promowaniu Sklepu przez Partnerów.

§ 2 Przystąpienie do Programu

 1. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne, darmowe, nielimitowane czasowo i brać w nim mogą udział zarówno firmy, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne.
 2. Żeby zostać Partnerem w Programie, należy zarejestrować się na stronie https://pictic.pl/rejestracja-partnera/. Partner zobowiązuje się zaakceptować regulamin i naszą politykę prywatności.
 3. Z chwilą aktywacji konta Partnera zawarta zostaje umowa najmu powierzchni reklamowej w serwisie internetowym Partnera, w mediach społecznościowych oraz innych środkach przekazu dostępnych dla Partnera.
 4. Partner zobowiązuje się przestrzegania regulaminu oraz jego ewentualnych zmian, które prezentowane będą zawsze na tej stronie.
 5. Partner posiada dostęp do panelu Partnera gdzie może wygenerować link partnerski, śledzić statystyki oraz naliczone prowizje partnerskie.
 6. W wyjątkowych sytuacjach Partner może wystąpić drogą mailową o wygenerowanie indywidualnego Kodu Partnera, który może być realizowany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 7. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przy rejestracji adres e-mail informacji dotyczących Programu partnerskiego oraz na kontakt we wszelkich sprawach związanych z Programem.

§ 3 Współpraca

 1. Partner za udostępnianie powierzchni reklamowej na stronach internetowych lub w innych kanałach reklamowych, do których ma dostęp, otrzymuje wynagrodzenie w postaci prowizji od zrealizowanego zamówienia przez Klienta.
 2. Partner, w ramach uczestnictwa w Programie, otrzymuje niewyłączne prawo do promowania Sklepu za pomocą materiałów promocyjnych oraz indywidualnego linka polecającego.
 3. Aktualna prowizja prezentowana jest w panelu Partnera.
 4. U Klienta w momencie kliknięcia Twojego linku partnerskiego, automatycznie przez Sklep zapisane zostaje “ciasteczko” Partnera (Twoje polecenie) i jest ono ważne aż 180 dni. To oznacza, że prowizja zostanie naliczona Partnerowi jeśli Klient polecony przez Partnera zrealizuje zamówienie w ciągu 180 dni (jeśli z jakiegoś powodu nie dokonał tego od razu).
 5. Partner zobowiązuje się do korzystania z Programu w sposób zgodny z obowiązującym prawem i zobowiązuje się do prowadzenia na rzecz Sklepu działań promocyjnych na własny koszt i na własną odpowiedzialność.

§ 4 Wynagrodzenie

 1. Partner wynagradzany jest wyłącznie prowizyjnie za zrealizowane zamówienie przez Klienta, który wszedł na stronę z linku partnerskiego przypisanego do Partnera.
 2. Standardowa prowizja wynosi 10%. Wyjątkiem są prowizje ustalane z Partnerem na indywidualnych warunkach.
 3. Łączna prowizja przysługująca Partnerowi może zostać rozliczona:
  • Dla działalności posiadających wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, dokonywane będą na podstawie faktur VAT wystawionych przez Partnera. Termin płatności faktury wynosi 14 dni. Kwota przysługująca Partnerowi w postaci zebranych środków zostanie zafakturowana przez Partnera jako kwota brutto.
  • Wypłaty wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wypłacane będą na rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku wysłanego przez Partnera drogą mailową. Termin płatności rachunku wynosi 14 dni.

§ 6 Wyjątki i wykluczenia

 1. W przypadkach gdy Partner generuje ponadprzeciętną ilość polecań może on negocjować stawkę prowizji. Odbywa się to poprzez indywidualne ustalenia se Sklepem.
 2. Zastrzegamy sobie prawo nie naliczania prowizji w przypadku dużych wyprzedaży czy promocji.
 3. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres info@pictic.pl.